Perbezaan antara `baru’ dengan `baharu’

Baru' ialah kata bantu manakala 'baharu' ialah kata adjektif. 'Baru' kalau diterjemahkan ke bahasa Inggeris membawa maksud just, manakala 'baharu' pula membawa maksud new . Dalam erti kata lain, 'baru' berkaitan dengan tempoh masa yang belum lama berlalu seperti dalam contoh berikut:i. Mereka baru sahaja berkenalan.ii. Dia baru tiba dari Pulau Pinang.iii. Mesyuarat itu baru... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Atas ↑